Komisja ds. Aplikacji Radcowskiej

Zakres działania: komisja jest organem doradczym Rady opracowującym oraz
opiniującym sprawy związane z organizacją i przebiegiem aplikacji wnoszone pod obrady Rady oraz do decyzji Dziekana.

 1. Cedro Damian - Przewodniczący
 2. Głębocki Tomasz - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bieluszewska Barbara
 4. Bisowska Katarzyna
 5. Budzikur Michał
 6. Ciecierski Michał
 7. Dziadkiewicz Bogusław
 8. Gancarz Izabela
 9. Jończyk Aneta
 10. Konofalska Jolanta
 11. Kos-Pęczek Agnieszka
 12. Mojsiejew-Aleksandroff Alicja
 13. Muskała Halina
 14. Sachanbińska Joanna
 15. Sałajewski Dariusz
 16. Tyła Krzysztof
 17. Witkowska-Okos Elżbieta
 18. Włodarczyk Mariusz