Egzamin radcowski

Komunikat ws Egzaminu Radcowskiego 2021

Egzamin radcowski 2021 - wszystkie szczegóły znajdują się tutaj

WYMOGI TECHNICZNE KOMPUTERÓW PODCZAS EGZAMINU RADCOWSKIEGO
2021

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”:


zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi do pobrania.