OIRP / Zgromadzenia Delegatów
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż po korekcie pozycji 66 Rejonu Opolskiego zawartego w obwieszczeniu Nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 7 marca 2016r. - powinno być „Krystyna Sozańska” a nie „Elżbieta Sozańska”.

Poniżej zamieszczony został tekst obwieszczenia po dokonaniu korekty wyżej opisanej pozycji 66.

Z poważaniem,

Agata Struzik
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Lista Delegatów na X Kadencję - Rejon Opolski

Lista Delegatów na X Kadencję - Rejon Częstochowski


Obwieszczenie nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Opolu z dnia 7 marca 2016

Obwieszczenie  Nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej  OIRP w Opolu z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie publikacji wykazu zarejestrowanych kandydatów na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.


Spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach - Opole

Spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach - Częstochowa


UWAGA - Aby pobrać powyższe dokumenty w formacie XLSX należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję zapisz element docelowy jako.

Uchwała 865/IX/2015 z 18.12.2015 ws zwołania zebrań rejonowych dla przeprowadzenia wyboru delegatów do Zgromadzenia OIRP X kadencji

Uchwała 866/XI/2015 z 18.12.2015 ws zwołania Zgromadzenia wyborczego, ustalenia jego terminu, porządku obrad oraz zasad zgłaszania kandydatów

Uchwała Nr 1/VIII/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie ustalenia liczby delegatów - pobierz tutaj


Uchwała Nr 8/VIII/2012 Zgromadzenia Delegatów - pobierz tutaj

section-head