Zaproszenie na Seminarium - przemoc wobec kobiet

opublikowano: 10.10.2017 obowiązuje do: 10.01.2018 Wszyscy

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza na Seminarium „TRAVAW” przeznaczone dla radców prawnych występujących w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet. Seminarium odbędzie się w piątek 27 października 2017 r. w Warszawie, udział w nim jest bezpłatny. Uczestnikom spoza Warszawy przysługuje także zwrot kosztów – zgodnie z zasadami programu.

Zgłoszenia – poprzez wypełniony formularz rejestracyjny (http://travaw.badanie.net/) – należy przesyłać w terminie do 20 października 2017 r.

Seminarium TRAVAW ma jednodniowy charakter, odbędzie się w siedzibie KRRP w Warszawie.
Jego program składa się z dwóch części:

1.      Sesji dotyczącej kontekstu europejskiego – uwzględniającej m.in. prawo UE oraz prawo dwóch krajów członkowskich wykładane przez prelegentów zagranicznych (podczas seminarium warszawskiego
– gości z Irlandii i Hiszpanii).

2.      Sesji dotyczącej kontekstu krajowego (polskiego) – prowadzonej przez prelegentów zaproszonych przez Komisję Praw Człowieka KRRP. Jednym z gości będzie dr Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczba uczestników szkolenia wynosi 30 osób. Dla radców prawnych spoza Warszawy zagwarantowano 15 miejsc – najchętniej reprezentujących różne OIRP. Językiem wykładowym jest język angielski, język polski będzie z kolei językiem pomocniczym.

Osobom mieszkającym w odległości powyżej 100 km od Warszawy przysługuje zwrot kosztów jednego noclegu, posiłków i dojazdów. Osobom mieszkającym do 100 km od Warszawy zwracane są z kolei koszty dojazdu.

Celem programu „TRAVAW” jest przede wszystkim:

1.      Przeszkolenie 210 prawników z 7 jurysdykcji (Polski, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Irlandii, Irlandii Północnej, Anglii i Walii) w przedmiocie problematyki związanej z przemocą wobec kobiet – prawnicy są często pierwszym źródłem kontaktu dla kobiet doświadczających różnych rodzajów przemocy.

2.      Promowanie dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniami oraz rozwijanie metod pracy, które mogłyby znaleźć zastosowanie w różnych krajach.

3.      Docelowo przygotowanie „Przewodnika” będącego podsumowaniem najważniejszych informacji  na temat prawa UE oraz legislacji krajowych w przedmiocie problematyki przemocy wobec kobiet.

4.      Osiągnięcie celu określonego przez UE zakładającego przeszkolenie połowy prawników krajów UE do 2020 roku.

Jeżeli uczestnik wycofa swoje zgłoszenie, będzie zobowiązany do wskazania innej osoby, która weźmie udział
w szkoleniu lub zwrócić koszt jego organizacji przypadający na jedną osobę.

Przygotowanie Seminarium możliwe jest dzięki współpracy z European Lawyers’ Foundation (ELF) oraz otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Organizatorem po stronie KRRP jest Komisja Praw Człowieka, a wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

This project is co-financed with the support of the Directorate-General for Justice and Consumers.

Inne aktualności z działu Wszyscy

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie - 23-25.08 Gdynia/Sopot

16 lipiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Pomoc prawna

12 czerwiec 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Warto być razem

25 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

RODO przy kawie - „Przy kawie – rozmowy radców prawnych”

23 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję we Wrocławiu

11 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Komunikat: Pełnomocnictwo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu

2 maj 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Informacja nt dostępności orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

26 kwietnia 2018

Szczegóły w wiadomości więcej

Informacja o I Rajdzie Alpejskim

3 kwietnia 2018

Szczegóły w wiadomości więcej