XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych- 7 do 11 października 2020 r.

opublikowano: 15.09.2020 obowiązuje do: 11.10.2020 Radcowie prawni

U W A G A B I E S Z C Z A D Y !!!

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 7 do 11 października 2020 r. XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi
510 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 590 zł i obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 7 października br. do śniadania w dniu
11 października br.
- opiekę przewodników GOPR
- udział w programach towarzyszących,
- ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) bądź pocztą na adres:
Krajowa Rada Radców Prawnych,  Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka
Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603  do 30 września 2020 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku..

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa, a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

Zapraszamy serdecznie

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP Wiceprezes KRRP
Bartosz Opaliński Michał Korwek

Inne aktualności z działu Radcowie prawni

XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych- 7 do 11 października 2020 r.

15 września 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Szkolenia e-learningowe

16 lipiec 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Nowoczesna platforma szkoleniowa

16 lipiec 2020

Szczegóły w wiadomości więcej