Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie "Okrągłego stołu dla praworządności"

opublikowano: 08.01.2020 obowiązuje do: 08.03.2020 Wszyscy

Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów  i bezstronności sędziów. W tej sytuacji konieczne jest pilne wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują niezależność władzy sądowniczej od wpływów politycznych a obywatelom prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego jako dziekani wydziałów prawa popieramy ideę zorganizowania "Okrągłego stołu dla praworządności"  przez środowisko naukowe reprezentowane przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński - Dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. Roman Budzinowski - Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tomasz Giaro - Dziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Czesław Martysz - Dziekan WPiA Uniwersytetu Śląskiego
 • Prof. dr hab. Karol Kiczka - Dziekan WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski - Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. dr hab. Marek Michalski - Dziekan WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ - Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prof. UO dr hab. Piotr Stec - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
 • dr Ewa Pierzchała - Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego
 • Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US - p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr Beata Kanarek - p.o. Dziekana WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz - Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Dziekan WPPKA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Inne aktualności z działu Wszyscy

Kurs prawniczego języka niemieckiego

7 sierpnia 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

LISTY DELEGATÓW NA ZGROMADZENIE OIRP W OPOLU NA XI KADENCJĘ

28 lipiec 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Instrukcja użytkowania aplikacji ZOOM

23 lipiec 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Informacja o webinarach IBA

16 lipiec 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Międzynarodowy Konkurs AIJA na najlepszego prawnika przyszłości

3 lipiec 2020

Szczegóły w wiadomości więcej