Seminarium ERA 10-11.02.2020 r. w Trewirze (Niemcy)

opublikowano: 08.01.2020 obowiązuje do: 11.02.2020 Wszyscy

Seminarium nt. stosowania unijnego prawa antydyskryminacyjnego odbędzie się w Trewirze 10-11 lutego 2020 r.

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Prawa Europejskiego ERA: https://www.era.int

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 stycznia 2020 r. Proces rekrutacji prowadzi ERA, kontakt z organizatorem możliwy jest poprzez stronę internetową ERA: https://applications.european.law/pl/Registrations/Apply/120DV46

Seminarium odbędzie się w j. polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne). Językami spotkania są polski i angielski - ERA chce umożliwić nawiązanie sieci kontaktów pomiędzy prawnikami z Polski a prawnikami innych krajów UE.

Nie ma opłaty rejestracyjnej, a ERA przewiduje zwrot kosztów podróży i hotelu.

Seminarium otwarte jest dla wszystkich prawników – praktyków prawa, w tym radców prawnych, w szczególności ze związków zawodowych i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, inspektoratów pracy, organów zajmujących się równym traktowaniem etc. z krajów UE, Islandii i Lichtensteinu. Z danej instytucji ERA przewiduje udział tylko jednej osoby (zgodnie z zasadami programu: https://www.era.int/upload/dokumente/21954.pdf ) Jak wspomniano wyżej, proces kwalifikacji uczestników prowadzi ERA.


Linki z informacjami:

Inne aktualności z działu Wszyscy

XXXVII Tradycyjny Rajd Prawników „TeRaPia bieszczadzka” 9-14 czerwiec 2020 r. w Bystrem

15 stycznia 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Zaproszenie na amatorski turniej piłkarski

15 stycznia 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

List otwarty prawników w sprawie naruszania podstawowych zasad prawa europejskiego ...

14 stycznia 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

Praga 11-13.09.2020 już w cenie 800 zł

8 stycznia 2020

Szczegóły w wiadomości więcej

V Międzynarodowe Targi Prawnicze (Legal Fair)- Kraków 16-18 kwietnia 2020 r.

8 stycznia 2020

Szczegóły w wiadomości więcej